English
貴賓訪問
二零一三年,駐曼徹斯特總領事潘雲東和夫人朱宇領事前往利物浦走訪各大僑團。總領館吳曉敏領事陪同。
陳副總領事及吳領事上任訪問利物浦 二零一一年